Gebruikers dorpshuis "By de Fjilden


* Peuterspeelzaal Pinokkio

* Voetbalclub vv Aengwirden

* Kaatsclub kv Foarut

* Aengwirder Senioren Sociëteit "Under Ien Dak"

* Jeugd jongerenwerk

* Vrouwen van nu

* Volksdansen