ANBI Publicatie


Naam van de Instelling

Stichting Samenwerking Bevordert Vooruitgang / Dorpshuis ‘By de Fjilden’

RSIN / Fiscaal Nummer
800391846B01

KvK nummer
41001922

Adresgegevens
De Mieden 43, 8458 CE te Tjallberd

Bezoekadres
It Hiem 1-3, 8458 CA te Tjalleberd

Doelstelling
De instelling heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid van de dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot.

Samenstelling Bestuur

 • Dhr. D.J. Dijkstra (voorzitter)
 • Mw. R. Oosterloo - van der Hooft (secretaris)
 • Dhr. P. de jong (penningmeester)
 • Mw. R. Feenstra - de Bos (algemeen bestuurslid)
 • Mw. A.M. Tuiten - Adema (algemeen bestuurslid)
 • Dhr. A. Tuiten (algemeen bestuurslid)
 • Mw. H. van Es - Grevelink (algemeen bestuurslid)
 • Mw. J. Hoeksma - van der Molen (algemeen bestuurslid)
 • Dhr. G.T. Mienstra (algemeen bestuurslid)
 • Dhr. B. Busstra (algemeen bestuurslid)
 • Dhr. J.B.F. Swart (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
De instelling heeft geen personeel in dienst.


Beleidsplan - Financiel - Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

zie bijlage

ANBI